EnCert-HR 2010
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada
kompatibilan s programom Novolit Toplinska zaštita 2009
omogućava jednostavan uvoz Vaših baza podataka iz Novolit 2009!!!

Download


Dokumentacija

ZAKONI:


Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.)


Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)ENERGETSKA UČINKOVITOST:


Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
NN 48/14., 150/14., 133/15., 22/16


Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(„Narodne novine“ broj  73/15., 133/15.)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
NN  97/14., 130/14.

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
NN 128/15)Metodologija provođenja energetskih pregleda zgrada, objavljeno 2009-09-29


Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08, objavljeno 2008-10-09


Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada NN 110/08, objavljeno 2008-10-09


Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 36/2010, objavljeno 2010-03-29


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 113/08, objavljeno 2008-10-09
ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINA


Pravilnik o energetskim pregledima građevina, objavljeno 2011-01-12


Pravilnik o ovlaštenjima za energetske preglede građevina, objavljeno 2011-01-12


Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016

Faktori primarne energije i emisija CO2


Metodologija provođenja energetskog pregleda građevinaOSTALA LITERATURA


DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)


Ispravak Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada


NOVI PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA NN 36/2010 


NOVA Direktiva o energetskim svojstvima zgrada - ENG

NOVA Direktiva o energetskim svojstvima zgrada - HR

Direktiva 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada / Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001, 04/01/2003)


Akcijski plan za implementaciju EPBD u hrvatsko zakonodavstvo, Vlada Republike Hrvatske, ožujak/travanj 2008Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07 i 38/09


Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 89/09


Tehnički propis o sustavima  grijanja i hlađenja zgrada NN 110/08


Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/07


Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 03/07


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada NN 91/09 


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 113/08


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 89/09 


Tehnički propis za prozore i vrata NN 69/06


Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Energetski institut Hrvoje Požar, MZOPUG, lipanj 2009