EnCert-HR 2010
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada
kompatibilan s programom Novolit Toplinska zaštita 2009
omogućava jednostavan uvoz Vaših baza podataka iz Novolit 2009!!!

Download


Autorski tim

Autor računalnog programa EnCert-HR 2010 je autorski tim koji čini niz renomiranih hrvatskih stručnjaka, inženjera iz područja projektiranja energetski učinkovitih zgrada, toplinske zaštite i termotehničkih sustava zgrada s dugogodišnjim iskustvom na praktičnim poslovim projektiranja, izvedbe i kontrole projekata iz područja, energetskih pregleda i certificiranja zgrada. Među autorima su zastupljeni inženjeri relevantnih struka iz područja energetske certifikacije zgrada, te inženjeri koji pokrivaju područje računalne podrške, komercijalni aspekt i stručnu podršku.

Članovi autorskog tima imaju i dugogodišnje iskustvo na promoviranju i izradi propisa iz područja toplinske zaštite, edukaciji, a u novije vrijeme i na energetskom certificiranju zgrada te pri izradi i promoviranju računalnih programa iz područja toplinske zaštite u zgradama, kao i podrške korisnicima.

Članovi autorskog tima su navedeni i u glavnom, gornjem horizontalnom meniju računalnog programa pod Pomoć > O računalnom programu.

Autorski tim čine (abecednim redom):

  • doc. Mateo Biluš d.i.a. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / AKFZ studio d.o.o., Zagreb
  • Toni Borković, d.i.a. Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb
  • Željka Hrs Borković, d.i.a. Planetaris d.o.o., Zagreb; predsjednica HUEC
  • Janez Milavec, d.i.e., Slovenija
  • Ivo Poparić, d.i.k. Zagreb
  • Željko Sušić, d.i.a. Tehničko veleučilište Zagreb / Bitarh d.o.o., Zagreb
  • Nenad Sužnjević, d.i.a., Karlovac.

Konzultant za daljnji razvoj strojarskih modula

  • Lučiano Raspor, d.i.s. Rijekaprojekt - energetika d.o.o., Rijeka
  • dr.sc. Igor Balen, d.i.s. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb