EnCert-HR 2010
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada
kompatibilan s programom Novolit Toplinska zaštita 2009
omogućava jednostavan uvoz Vaših baza podataka iz Novolit 2009!!!

Download


Verifikacija računalnog programa

Pitanje:


Je li vaš računalni program za energetsko certificiranje zgrada valjan, tj. je li verificiran od strane Ministarstva zaštitite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva?Odgovor:


Nadležno Ministarstvo ne provodi nikakve procedure verifikacije rezultata proračuna s računalnim programima prisutnima na tržišu Republike Hrvatske iz područja toplinske zaštite zgrada i energetske certifikacije zgrada. Ministarstvo ne predviđa za sada nikakve autorizacije računalnih programa za energetsku certifikaciju zgrada ili proračune toplinske zaštite niti osporava ispravnost istih, iako su plasirane izvjesne dezinformacije u tom pogledu.

Činjenica je da za sada ne postoji zakonska procedura za verifikaciju rezultata proračuna računalnih programa iz područje toplinske zaštite zgrada, kao ni našeg programa za energetsku certifikaciju zgrada. Ono što je moguće za sada je samo provjera da li se programom može ostvariti postizanja istih rezultata proračuna kao i u primjerima iz pojedinih normi. Navedeni primjeri pokrivaju samo parcijalno kompleksni niz proračuna i unosa podataka koji je potreban pri proceduri energetske certifikacije zgrade.

Za sada, jedino moguće i pouzdano verificiranje kvalitete našeg računalnog programa je garancija njegove ispravnosti i usklađenosti sa zakonski definiranom metodologijom energetske certifkacije zgrada, proizašla iz pažljivog projektiranja programa u skladu s metodologijom i niza testiranja obavljenih na računalnom programu od strane autorskog tima.

Garanciju ispravnosti i pouzdanosti računalnog programa EnCert-HR 2010 čini i sastav autorskog tima koji ga je projektirao i testirao. Autorski tim čini niz renomiranih hrvatskih stručnjaka, inženjera iz područja projektiranja toplinske zaštite na zgradama, među kojima su zastupljeni inženjeri svih relevantnih struka iz područja energetske certifikacije zgrada, te inženjeri koji pokrivaju područje računalne podrške, marketinški aspekt i stručnu podršku. Svi članovi autorskog tima imaju dugogodišnje iskustvo na promoviranju propisa iz područja toplinske zaštite i energetske certifikacije zgrada te izradi i promoviranju računalnih programa iz područja toplinske zaštite u zgradama, kao i podrške korisnicima.

Ukoliko Ministarstvo nadležno za energetsko certificirane zgrada (MZOPUG RH) donese propis kojim će se definirati način verifikacije računalnih programa (RP) iz ovog područja, autorski tim će rado i odmah aplicirati za postupak verifikacije našeg RP, a sve eventualne potrebne izmjene biti će unešene promptno u RP i dostupne licenciranim korisnicima RP.